Samostatné bydlení

Komunitní služba pro lidi

se zkušeností s psychickým onemocněním

V našich vilách

Komunitní chráněné bydlení

Tento typ bydlení je určený zejména pro ty z vás, kteří nemají žádnou předchozí zkušenost s vlastním bydlením. Můžete k nám přijít ze své rodiny s cílem se osamostatnit a postavit se na vlastní nohy. Větší skupinu lidí, kteří zde bydlí, tvoří ti z vás, kteří z důvodu nemoci...

V pronajatých bytech

Chráněné byty

Další, následný typ bydlení, kde je intenzita spolupráce s pracovníky menší, funguje tak, že terapeut za vámi dochází do pronajatých bytů v civilní zástavbě. Na pravidelných schůzkách společně rozvíjíte schopnosti a dovednoosti, které člověk k samostatnému bydlení...

Ve vašem bytě

Podpora samostatného bydlení

Další službu poskytujeme formou teréní práce ve vašich bytech. Při tomto typu spolupráce platí stejná pravidla jako v chráněných bytech. Pouze s tím rozdílem, že setkávání s pracovníky není pravidelné, ale...

Fokus Labe

Tichá, Ústí nad Labem

Organizace Fokus Labe dnes může poskytnout lidem, kteří onemocněli schizofrenií či jinou formou psychózy, celkem třicet lůžek v domech a bytech situovaných v klidných částech Ústá nad Labem, Litoměřic a Teplic. Jelikož vás, kteří jste se rozhodli využít služby...

Neváhejte nás kontaktovat v případě potřeby.

Máte-li zájem o chráněné komunitní bydlení. Nebo požádejte své blízké či lékaře ať nás kontaktují.

Nebo na tel.:+420 739 048 555

Aktualita

Aktuálně nejsou žádné novinky

Aktualita

Více novinek již brzy