Revize elektroinstalací: Bezpečnost především

Revize elektrorozvodů je jednou z nejdůležitějších revizí, které je třeba provádět pravidelně. Elektroinstalace je totiž součástí každého domu, bytu, kanceláře i průmyslového objektu a její bezpečnost je zásadní pro ochranu zdraví a majetku.

Revize elektrorozvodů se provádí podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o bezpečnosti práce při práci s el. zařízením, ve znění pozdějších předpisů. Revizi může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací, která je zapsána v Rejstříku revizí elektrotechnických zařízení (RERE).

Revize elektroinstalace v bytě

V bytě je třeba provádět revize elektroinstalace nejméně jednou za pět let. Revizi lze objednat u kteréhokoli autorizovaného revizora.

Při revizi elektroinstalace v bytě revizor zkontroluje následující:

  • Stav elektroinstalace: Revizor zkontroluje, zda elektroinstalace není poškozená, zda je správně provedena a zda splňuje všechny bezpečnostní požadavky.
  • Ochranná opatření: Revizor zkontroluje, zda jsou v elektroinstalaci instalována správná ochranná opatření, jako jsou například jističe, proudové chrániče a hromosvody.
  • Stav elektrických zařízení: Revizor zkontroluje, zda elektrická zařízení v bytě jsou v dobrém stavu a zda jsou řádně udržována.

Revize elektrických zařízení

Revize elektrických zařízení je také důležitou součástí bezpečnosti. Revize se provádí podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o bezpečnosti práce při práci s el. zařízením, ve znění pozdějších předpisů. Revizi může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací, která je zapsána v Rejstříku revizí elektrotechnických zařízení (RERE).

Revize elektrických zařízení se provádí podle druhu zařízení. Například revize spotřebičů se provádí jednou za dva roky, revize hromosvodů jednou za deset let a revize rozvodnic jednou za tři roky.

Pražská Revizní s.r.o.

Pražská Revizní s.r.o. je autorizovaná firma, která provádí revize elektroinstalací a elektrických zařízení. Firma má dlouholeté zkušenosti a její zaměstnanci jsou odborníci s příslušnou kvalifikací.

Pražská Revizní s.r.o. nabízí následující služby:

  • Revize elektroinstalací: Revize elektroinstalací v bytech, domech, kancelářích, průmyslových objektech a dalších prostorách.
  • Revize elektrických zařízení: Revize spotřebičů, hromosvodů, rozvodnic a dalších elektrických zařízení.
  • Předpisy a legislativa: Poradenství v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti práce.

Firma poskytuje své služby v celé České republice. Pro více informací navštivte webové stránky společnosti Pražská Revizní s.r.o.

Revize elektroinstalací a elektrických zařízení jsou důležitou součástí bezpečnosti. Pravidelným prováděním revizí lze předejít vážným nehodám a škodám.

Příroda na balkoně. Zařiďte jej v něžném a smyslném BOHO stylu!

Omezený prostor na balkoně neznamená, že si z něj nemůžete vytvořit oázu klidu. Ideálním způsobem je zařídit si jej v BOHO stylu, který si...

Bezpečnostní fólie

Bezpečnostní fólie na okna jsou moderním řešením, jak zvýšit bezpečnost a soukromí v domovech i komerčních budovách. Tyto fólie představují efektivní způsob, jak chránit...

Co jsou kanabinoidy a jak fungují?

Kanabinoidy představují látky, o kterých se stále častěji hovoří v souvislosti se širokým spektrem jejich pozitivních účinků. Které to jsou? Co jsou kanabinoidy a jaký...

Další články autora