Vybíráme hypotéku – nejen podle úroků

Hypoteční boom u nás pokračuje navzdory opakovanému zpřísňování podmínek na úvěrovém trhu. Kvůli omezením, která z něj vyplývají, si tak při výběru správné hypotéky je třeba dát ještě více záležet. Nízké úroky už totiž dávno nejsou jediné kritérium směrodatné pro získání výhodnější hypotéky.

Právě nízké úroky as tím spojený růst zadluženosti domácností byl důvodem, pro který NBS přistoupila ke zmíněným omezením. V rámci nich se snížily šance na schválení hypotéky u mnoha klientů bank. Ti musí při výběru zvážit hned několik faktorů a pokud se nemohli rozhodovat jen podle výše úroků dosud, v posledním období to platí dvojnásob.

Poměr LTV

100% a 90% hypotéky jsou minulostí, těch 80% se poskytuje od července opět o něco méně. Příležitost získat hypotéku, která žadateli pokryje co největší část pořizovací ceny nemovitosti, je tak stále vzácnější a stále více klientů hledá banku, kde by jim poskytli alespoň 80% úvěr.

Doba splatnosti

V rámci opatření NBS byla již dříve okleštěna i maximální doba splatnosti. Dost často využívaná 40letá splatnost se tak postupně stala raritou. V současnosti se nejvíce využívají 30leté lhůty, u starších žadatelů i kratší, jejichž cílem je ukončení splácení ještě před dovršením 70. roku života daného žadatele.

Délka fixace

Další z faktorů, jehož důležitost nabírá na váze. Obzvlášť kvůli tomu, že jednotlivé délky fixace ovlivňují výši nabídnutých úroků a tím zároveň i celkové náklady na splacení hypotéky. Nejnižší úroky jsou při 3 a 5letých fixacích, nejvyšší zase při nejnižší 1leté nebo naopak při nejdelší 10leté fixaci.

Výše poplatků

Při výběru hypotéky je třeba dát pozor hlavně na poplatky, zejména v případě nabídek s nejnižšími úroky. Právě u nich mohou banky vyvažovat rekordně nízké sazby vyššími poplatky. Při sečtení všech poplatků vyžadovaných v rámci schválení a následného poskytnutí úvěru může konečná částka poskočit i na 100 €.

Cross-sell

Nejnižší dostupné sazby lze v některých bankách získat pouze v případě kombinace žádosti o hypotéku s využitím jiných služeb, resp. produktů. Jedná se o tzv. cross-sell, v jehož rámci banka nabídne klientům lepší úroky. po uzavření pojištění, zavedení spoření nebo otevření nového účtu v dané bance, které proběhne současně se schválením hypotéky.

I když úroky jsou stále klíčovým faktorem ovlivňujícím výběr hypotéky, ten se stále více neobejde bez zohlednění dalších kritérií. Při dalším růstu zadluženosti a případných nových opatřeních NBS bude poměr LTV, doba splatnosti, délka fixace, výše poplatků a cross-sell v hledáčku žadatelů stále častěji.

Příroda na balkoně. Zařiďte jej v něžném a smyslném BOHO stylu!

Omezený prostor na balkoně neznamená, že si z něj nemůžete vytvořit oázu klidu. Ideálním způsobem je zařídit si jej v BOHO stylu, který si...

Bezpečnostní fólie

Bezpečnostní fólie na okna jsou moderním řešením, jak zvýšit bezpečnost a soukromí v domovech i komerčních budovách. Tyto fólie představují efektivní způsob, jak chránit...

Revize elektroinstalací: Bezpečnost především

Revize elektrorozvodů je jednou z nejdůležitějších revizí, které je třeba provádět pravidelně. Elektroinstalace je totiž součástí každého domu, bytu, kanceláře i průmyslového objektu a...

Další články autora